På artsjakt

Kunde: Sabima

En serie korte filmer om artsjakt, kartlegging og biomangfold i Norge, produsert for miljøorganisasjonen Sabima. Gjennom fire episoder får vi møte engasjerte kartleggere, truede arter, og spennende norsk natur.