MatBeat

Kunde: Spire, Utviklingsfondet og Fian

Matbeat - en fest for retten til mat

Mat er en grunnleggende menneskerettighet – vi kan ikke leve uten. Det produseres nok mat til alle i verden, men tilgangen på mat er ikke jevnt fordelt.

Med et fargerikt og levende design løftes Matbeat og festen for retten til mat frem.

Poster_Matbeatmatbeat