Kurs i visuell kampanje

Kunde: Bistandstorget og RORG-samarbeidet

I 2015 holdt vi flere kurs om visuell kampanjeutvikling for organisasjoner knyttet til Bistandstorget og RORG-samarbeidet. Kurset gav en innføring i helhetlige tilnærminger til visuelle virkemidler i kampanjearbeid- og planlegging, og gjennom eksempler og øvelser gav vi innblikk i prosessen fra idé til ferdig kampanje.

“Differ Media kan sitt fag som formidlere av sterke historier som berører. At de også evner å formidle dette med smittende entusiasme, pedagogisk innsikt og faglighet, er en gave til alle som vil lære om visuell kampanjeutvikling i praksis.”
- Ellen Marie Hansen, kurskoordinator i Bistandstorget