Frihet til å drømme

Kunde: Utviklingsfondet

Vi møtte tre mennesker på landsbygda i Etiopia som alle lever av landbruket. Resultatet ble fotoutstillingen Frihet til å drømme, som vi laget på oppdrag for Utviklingsfondet i 2014.

Satsing på landbruk er et av de meste effektive midlene for å redusere global fattigdom, ifølge Verdensbanken og FN. Gjennom fotoutstillinga møter du mennesker med personlige erfaringer som viser det samme. Bærekraftig landbruk bidrar til bedre levekår for fattige familier. Det skaper inntekter. Det reduserer sårbarhet for klimaendringer. Bønder får muligheten til å velge om de vil fortsette å være bønder eller ei. Det handler om my mer enn mat. Det handler også om drømmer.

I utstillingen møter vi Fetiyen Tesfay, Kindhafti Birhan og Letemichael Gebremedhin som alle har store drømmer for fremtiden. Bildene ble stilt ut over hele Norge i løpet av 2014 og 2015, som en del av Utviklingsfondets kampanje Mer enn mat.