Å vinne over volden

Kunde: Kirkens Nødhjelp

Kjønnsbasert vold er et stort hinder for likestilling, fattigdomsbekjempelse, økonomisk utvikling og fredsbygging. På verdensbasis har én av tre kvinner opplevd fysisk og/eller seksualisert vold, og i noen land er tallet så høyt som 70%.

Kirkens Nødhjelp ønsker å mobilisere trossamfunn i kampen mot kjønnsbasert vold. Differ Media produserer film, foto og en informasjonsnettside som belyser problematikken gjennom personlige historier.

Prosjektet ble lansert i september 2015 og kan sees på www.kirkensnodhjelp.no/vinneovervolden

 

Karla R. Lemus Barrios

 

 

 

mackbook_kn

 

 

bilder

Maria Rafaela Chacach Cotzojay

 

Tavern dialogue about GBV issues in Jouberton Township, Klerksdorp. The tavern project is an initiative of SACBC's Justice and Peace programme.

 

Rose Kwebu

 

Thenjiwe Chakala